خاطرات وتجربیات جوانی
دوشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1389
لبنان پس از 4 سال و خرمشهر پس از 24 سال !ایران: خرمشهر بیست و چهار سال پس از آزادی !border="0" ALT="Google" align="absmiddle">

دساعت وسخن باامام زمان