خاطرات وتجربیات جوانی
یکشنبه 23 خرداد‌ماه سال 1389
تکذیب یک خبر

تعدادی از سایت های حامیان دولت خبر از بازداشت میرحسین موسوی دادند و تعدادی نیز نوشتند که نمازگراران جمعه در برابر خانه وی دست به تظاهرات اعتراضی زده اند. این نخستین بار نیست که چنین شایعاتی از سوی سایت های منتسب به دولت در باره میرحسین موسوی مطرح می شود. کلمه ضمن تکذیب هر دو شایعه تاکید می کند آنچه این روزها در فضای رسانه ای دولتی می گذرد علاقمندی حامیان دولت به تند کردن فضای جامعه و ایجاد تنش برای منحرف کردن اذهان عمومی از مشکلات گریبانگیر دولت است.
یکی از سایت های حامی دولت درخبری جعلی نوشته بود:از بامداد صبح جمعه ۲۱ خرداد ماه سیل کثیری از هم وطنانمان در اعتراض به ساختارشکنی های میرحسین موسوی طی یک سال گذشته در برابر منزل وی در یکی از مناطق شمالی تهران تجمع کرده اند.
گفتنی است با توجه به روابط خوب اینگونه سایتها با برخی نهاد های خاص قاعدتا آنها باید بدانند که منزل موسوی درمناطق شمالی تهران نیست بلکه در یکی از کوچه های فرعی خیابان پاستور و حوالی بیت رهبری است.

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">

دساعت وسخن باامام زمان