خاطرات وتجربیات جوانی
چهارشنبه 26 خرداد‌ماه سال 1389
آیا این کار سزبازان اسلام است یا صهیونیست ها

در مکتب اسلام آیا توصیه شده است ؟ 

 

 

گزارش تصویری از حمله مزدوران واوباش حامی دولت به بیت آیت الله صانعی و تخریب دفتر


border="0" ALT="Google" align="absmiddle">

دساعت وسخن باامام زمان