خاطرات وتجربیات جوانی
یکشنبه 1 اسفند‌ماه سال 1389
فاعتبرو یا اولی الابصار

سه شنبه 9 تیر 1388 - 15:45 
پیام تبریک رییس جمهور تونس به مناسبت انتخاب مجدد دکتر احمدی نژاد

     

رییس جمهور تونس در پیام تبریک به مناسبت انتخاب مجدد دکتر احمدی نژاد به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران، بر خواست و اراده کشور تونس برای تداوم همکاری های مشترک جهت تقویت پیوندهای برادری و توسعه سطح روابط دو کشور تاکید کرد.
متن پیام زین العابدین بن علی به دکتر محمود احمدی نژاد به این شرح است:
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
اینجانب مفتخرم که صمیمانه ترین تبریکات خود را به خاطر پیروزی مجدد شما در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایم.
از خداوند متعال برای شما آرزوی سلامت، سعادت و موفقیت در انجام وظایف و برای ملت ایران پیشرفت و توسعه روز افزون را مسألت دارم.
در این مناسبت همچنین فرصت را مغتنم شمرده بار دیگر بر خواست و اراده کشور تونس در تداوم همکاریهای مشترک جهت تقویت پیوندهای برادری و توسعه سطح روابط موجود بین دو کشور تاکید می کنم.

برادر شما
زین العابدین بن علی
رییس جمهور تونس

سه شنبه 9 تیر 1388 - 15:45 
پیام تبریک رییس جمهور تونس به مناسبت انتخاب مجدد دکتر احمدی نژاد

     

رییس جمهور تونس در پیام تبریک به مناسبت انتخاب مجدد دکتر احمدی نژاد به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران، بر خواست و اراده کشور تونس برای تداوم همکاری های مشترک جهت تقویت پیوندهای برادری و توسعه سطح روابط دو کشور تاکید کرد.
متن پیام زین العابدین بن علی به دکتر محمود احمدی نژاد به این شرح است:
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
اینجانب مفتخرم که صمیمانه ترین تبریکات خود را به خاطر پیروزی مجدد شما در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایم.
از خداوند متعال برای شما آرزوی سلامت، سعادت و موفقیت در انجام وظایف و برای ملت ایران پیشرفت و توسعه روز افزون را مسألت دارم.
در این مناسبت همچنین فرصت را مغتنم شمرده بار دیگر بر خواست و اراده کشور تونس در تداوم همکاریهای مشترک جهت تقویت پیوندهای برادری و توسعه سطح روابط موجود بین دو کشور تاکید می کنم.

برادر شما
زین العابدین بن علی
رییس جمهور تونس

 لطفا با مراجعه به آدرس های زیر مشعوف شوید !!!!

 

 http://www.president.ir/fa/?ArtID=17148 

 

 

http://www.president.ir/fa/?ArtID=17499 

 

http://www.president.ir/fa/?ArtID=17056 

 

http://www.president.ir/fa/?ArtID=17010 

 

http://www.president.ir/fa/?ArtID=17005 

 

http://www.president.ir/fa/?ArtID=17135

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">

دساعت وسخن باامام زمان